Kontakt

Skorzystaj z poniższego formularza, aby przesłać nam e-mail z pytaniem.

Cross-Domain

Zintegruj widget EasyChat.ME na wielu domenach

Real-Time

Zachowaj połączenie z klientami w czasie rzeczywistym

Offline messages

Śledzenie pytań klienta nawet w trybie offline

Chat History

Przeszukuj nieograniczoną przeszłość konwersacji

Concurrent Chats

To zależy od umiejętności zespołu wsparcia

SSL Encryption

Twoje rozmowy są zapewnione przez Internet

Operator Info

Utwórz zaufanie między operatorem a odwiedzającymi

Visitor Information

Rozpoznaj, gdzie są goście, którzy są?

Group chat

Rozmawiaj z nieograniczoną liczbą klientów