EasyChat.me: 100% Free live chat for website.

Czat online dla Twojej strony www

Umieść czat na swojej stronie internetowej i zapewnij profesjonalną obsługę swoim klientom. Wklej kod z czatem online na stronie www, aukcji internetowej, stronie WordPress, wiadomości mail, komentarzu lub gdzie tylko chcesz!

Czat Online w aukcji Allegro

Umieść czat w aukcji allegro i zwiększ sprzedaż Jak wynika z badania ipsos, obsługa klienta wpływa na opinię o firmie. Klienci często i chętnie rekomendują firmy, z których obsługi są zadowoleni i ostrzegają przed tymi, których obsługa ich rozczarowała, dlatego tak ważna jest szybka i skuteczna obsługa klienta.

Szablony dla okna czata

Dostosuj okno rozmowy tak, aby pasowało do Twojej strony internetowej! Wybieraj pośród wielu szablonów, które są stale dodawane tak, aby pasowały do każdej strony lub aukcji internetowej.

Free Chat Application

Online chat for your website

Put a chat on your website and provide professional service to your customers. Paste the code with online chat on the website, online auction, WordPress website, mail message, comment or wherever you like!

Online chat in the Allegro auction

Place chat in the Allegro auction and increase sales According to the ipsos survey, customer service affects the opinion about the company. Customers often and willingly recommend companies whose services are satisfied and warn those who are disappointed by their service, which is why quick and effective customer service is so important.

Templates for the chat window

Customize the conversation window so that it fits your website! Choose among many templates that are constantly added to fit any website or online auction.

Modern Business Features

The Modern Business chat for website includes:

  • Bootstrap v4
  • jQuery
  • Font Awesome
  • SSL
  • 100 % free

Modern solution for modern business.